Canberra, 20. travnja 2018.

Predstava Mire Gavrana „Lutka“ prikazana u nizu australskih gradova

U organizaciji „Croatian House Inc“ (nove neprofitne udruge registrirane za promociju hrvatske likovne i kazališne umjetnosti sa sjedištem u Sydneyu) te u režiji gđe Romane Petrušić, prikazana je predstava Mire Gavrana „Lutka“ (The Doll) u nizu australskih gradova (Sydney, Brisbane, Canberra). Time je Miro Gavran po prvi puta predstavljen u Australiji, a dosadašnjih 5 predstava naišlo je na veliki interes i hrvatske zajednice i australske kazališne publike.