Canberra, 17. ožujka 2020.

Odluka o privremenoj obustavi zaprimanja zahtjeva za izdavanje viza

U kontekstu mjera s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19), donesena je odluka o privremenoj obustavi zaprimanja zahtjeva za izdavanje hrvatske vize. U skladu s tom odlukom, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske, uključujući i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri, Generalni konzulati u Sydneyu i Melbournu te Konzulat u Perthu, do daljnjega ne zaprimaju nove zahtjeve za izdavanje hrvatske vize.

Od toga su izuzeti nositelji diplomatskih i službenih putovnica, te članovi obitelji hrvatskih državljana (bračni drug i dijete), uz napomenu kako su isti obvezni pridržavati se mjera Stožera civilne zaštite RH za jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku.