Canberra, 29. ožujka 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

O B J A V A   B I R A Č I M A

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

održat će se u

NEDJELJU, 26. SVIBNJA 2019.

 

Državnom izbornom povjerenstvu upućen je prijedlog za održavanje izbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji prema konzularnoj nadležnosti kako slijedi:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri (ACT)

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Sydneyu (NSW, QLD, NT)

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Melbourneu, (VIC, SA, TAS)

Konzulat Republike Hrvatske u Perthu, (WA)

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRAČA,

ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJEČE

U SRIJEDU, 15. SVIBNJA 2019.

 

 

REGISTRACIJA BIRAČA

BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Da bi pristupili glasovanju birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u Australiji trebaju podnijeti zahtjev za PRETHODNU REGISTRACIJU nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem planiraju glasovati. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.

BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj provodi se AKTIVNA REGISTRACIJA.

A.    Ukoliko birači posjeduju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske bit će registrirani po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema adresi upisanoj u osobnoj iskaznici i ne moraju se aktivno registrirati. Ukoliko takvi birači žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, trebaju podnijeti zahtjev za PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.

B.     Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske podnose zahtjev za AKTIVNU REGISTRACIJU. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.

e-GRAĐANI

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju putem Sustava d-Građani. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.

Obrasci zahtjeva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr

te u svim gore navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji.

Zahtjevi, uz koje obvezno valja priložiti važeći identifikacijski dokument, se podnose:

a.osobno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u uredovno vrijeme naznačeno u objavi svakog predstavništva

b.poštom (poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju)

c.putem elektronske pošte ili telefaksom na adresu/telefax nadležnog predstavništva (zahtjevi trebaju biti zaprimljeni do kraja dana koji je određen kao rok za registraciju).

 

Kontakti za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru birača:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri

14 Jindalee Crescent, O'Malley ACT 2606

tel.  02 6286 6988  fax: 02 6286 3544  e-mail: croemb.canberra@mvep.hr

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Sydneyu

4/379 Kent Street, Sydney NSW 2000

tel. 02 9299 8899   fax: 02 9299 8855  e-mail: crocons.sydney@mvep.hr

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Melbourneu

9/24 Albert Road, South Melbourne,VIC 3205

tel. 03 9699 2633   fax: 03 9699 8271  e-mail: GKRH.melbourne@mvep.hr

Konzulat Republike Hrvatske u Perthu

9/68 St. George Terrace, Perth WA 6000

Tel. 08 9321 6044  fax: 08 9321 6240  e-mail: crocons.perth@mvep.hr  

 

Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE  

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE