Zagreb, 29. srpnja 2020.

Ministar Grlić Radman u Hrvatskom saboru predstavio Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem EU

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman predstavio je u Hrvatskom saboru Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 

Naše je predsjedanje prvo u novom institucionalnom ciklusu, nakon izbora za Europski parlament prošle godine: s novim čelnicima europskih institucija, uz nove prioritete Strateškog okvira za razdoblje 2019.–2024. godine. Došlo je u završnici pregovora o novom sedmogodišnjem europskom proračunu za razdoblje 2021. - 2027., i vremenu neizvjesnosti oko izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

„Za Hrvatsku je predsjedanje Vijećem EU-a bila kruna njezina europskog puta. Sjećanje na pristupne pregovore i ulazak u EU još je uvijek svježe, a već smo imali priliku voditi Vijeće i to u vrijeme najvećih izazova za EU do sada. S obzirom na iznimne okolnosti našeg predsjedanja, možemo reći da smo ostvarili dobre rezultate, što potvrđuju i brojne pozitivne ocjene naših kolega i partnera“, istaknuo je ministar.

Ministar je istaknuo neke od postignuća Predsjedanja: pridonijeli smo uspostavi mehanizama zajedničkog europskog odgovora na krizu; usvojena je odluka o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom; održan je Zagrebački sastanak na vrhu putem videokonferencije te donesena Zagrebačka deklaracija; otvoreno je posljednje pregovaračko poglavlje s Crnom Gorom; osiguran je uređeni izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a; dogovoreno je stajalište Vijeća u međuinstitucijskim pregovorima o Konferenciji o budućnosti Europe; održan je Sastanak na vrhu Istočnog partnerstva putem videokonferencije te su usvojeni zaključci Vijeća o politici Istočnog partnerstva nakon 2020. godine; ostvaren je napredak u provedbi Strateškog programa EU-a u nizu područja.

Govoreći o provedbi Strateškog programa i drugih prioriteta, ministar je istaknuo da je postignut visoki stupanj konsenzusa oko konačnog teksta Strateških smjernica u području slobode, sigurnosti i pravde; postigli smo napredak vezano uz klimu –Vijeće je usvojilo dugoročnu strategiju EU o emisijama za podnošenje Okvirnoj konvenciji UN-a o klimatskim promjenama; ministri prometa usvojili su Opatijsku deklaraciju, koja daje smjernice za razvoj pomorske politike EU-a do 2030. godine; usvojili smo tri seta zaključaka za područje zapošljavanja i socijalnih pitanja, uključujući poboljšanje vještina i stjecanje novih vještina te demografske izazove, koji su bili jedna od ključnih tema i prioriteta našeg Predsjedanja; tri seta zaključaka usvojili smo i na području kulture i audio-vizualne politike, te zaključke o europskim učiteljima i trenerima za budućnost, kao i Rezoluciju o obrazovanju i obuci u Europskom semestru.

Jednako tako, odmah nakon početke krize uzrokovane koronavirusom, aktiviran je integrirani politički odgovor na krizu (Integrated political crisis response mechanism – IPCR); u rekordnom smo vremenu postigli suglasje o ključnim prijedlozima poput: „Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus“; instrumenta SURE; sudjelovali smo u repatrijaciji, zajedno s drugim državama članicama, kroz skupne konzularne napore koje je Predsjedništvo koordiniralo s Europskom službom za vanjsko djelovanje. Oko 630 000 državljana EU sigurno je vraćeno svojim domovima tijekom ove krize.

Izvješće ukazuje na brojne aktivnosti i postignuća u svih 10 ministarskih formacija Vijeća, a to se očituje u usvojena 33 zakonodavna akta, u provedenih 27 trijaloga te 54 dogovorenih zaključaka Vijeća.

„Propuštena je prilika da pokažemo našu državu i njezinu bogatu kulturu brojnim gostima iz država članica i institucija jer su mnogi sastanci otkazani, međutim to je bila realnost koju smo morali prihvatiti. Promijenili smo način rada i prilagodili se novim realnostima, postavljajući standarde i za ostale koji dolaze iza nas. Možemo svi skupa biti ponosni na dobro odrađeni posao, i u teškim okolnostima ostvarili smo najvažnije ciljeve koje smo sami bili zacrtali te ojačali duh solidarnosti i jedinstva unutar europske obitelji“, zaključno je naglasio ministar Grlić Radman.