Canberra, 25. studenog 2019.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biračima

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U CANBERRI

O B J A V A   B I R A Č I M A

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE održat će se u NEDJELJU, 22. PROSINCA 2019. OD 7.00 DO 19.00 SATI u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Canberri, 14 Jindalee Crescent, O'Malley ACT 2606. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRAČA, ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJEČE U SRIJEDU, 11. PROSINCA 2019.

- Birači koji imaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i ako žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji dužni su se PRETHODNO REGISTRIRATI.
- Birači koji nemaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju se AKTIVNO REGISTRIRATI. Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i diplomatsko-konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.
- Birači koji nemaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.
- Birači koji imaju pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju i prethodnu registraciju putem ovog sustava.

Zahtjevi za aktivnu i prethodnu registraciju podnose se OSOBNO Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Canberri i to radnim danom od 9.00 do 17.00 sati, a mogu se podnijeti i putem fax-a i e-mail adrese.

Zahtjev treba sadržavati ime i prezime, OIB ili MBG, datum rođenja, adresu prebivališta, kontakt telefon ili e-mail adresu, kao i odabir registracije za prvi i/ili drugi krug glasovanja. Zahtjev se vlastoručno potpisuje, a uz njega se prilaže preslika važeće identifikacijske isprave.

Kontakt za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru birača:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri
14 Jindalee Crescent, O'Malley ACT 2606
tel.  02 6286 6988, fax: 02 6286 3544,
Email: croemb.canberra@mvep.hr

Svi obrasci relevantnih zahtjeva za glasovanje za predsjednika RH dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske: https://uprava.gov.hr/predsjednicki-izbori-2019/13319