Sprovodnica/Prijava smrti

 

Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik smrtnog lista od nadležnog matičnog ureda, ili ovjereni preslik, s pripadajućim ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Australski smrtni list također treba proći nadovjeru (vidi pojašnjenje gore u tekstu).

Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu pokojne osobe. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava smrti“, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Ukoliko je umrla osoba posjedovala hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu potrebno ih je predati konzularnom djelatniku koji će ih poništiti i vratiti podnositelju zahtjeva. Također, osoba koja podnosi zahtjev za prijavu smrti dužna je priložiti i svoju identifikacijsku ispravu.


SPROVODNICA

Sprovodnica se izdaje za prijevoz posmrtnih ostataka i pokop u RH. Zahtjev za izdavanje sprovodnice u Veleposlanstvu RH mogu podnijeti članovi obitelji pokojne osobe ili predstavnik pogrebnog poduzeća koje posmrtne ostatke prevozi u RH.
Zahtjevu za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sljedeće:

  • putovnicu pokojne osobe ili dokaz o državljanstvu preminule osobe ili identifikacijsku ispravu pokojne osobe
  • australski smrtni list, ovjeren pečatom Apostille s prijevodom na hrvatski jezik
  • liječničku potvrdu iz koje je vidljiv uzrok smrti ili potvrdu mrtvozornika
  • potvrda nadležnog australskog tijela da ne postoje smetnje za izvoz posmrtnih ostataka u inozemstvo te da osoba nije preminula od infektivnih bolesti
  • potvrda o grobnom mjestu u RH (potvrda groblja o mjestu ukopa), ukoliko je osoba strani državljanin
  • detalji o prijevozu (zrakoplov, brod i sl.)
  • ime i prezime osobe koja prati tijelo preminule osobe

Za tranzit kroz RH (pokop u nekoj trećoj državi) nije potrebna sprovodnica RH već samo sprovodnica države u kojoj će se obaviti pokop.
Za prijenos urne s pepelom (neovisno o državljanstvu pokojne osobe čiji se pepeo prenosi) potrebna je samo potvrda krematorija gdje je kremacija obavljena (Izvješće o kremiranju)


DOSTAVA IZVADAKA IZ MATICA RH (rodni, smrtni i vjenčani listovi, domovnice)

Izvatke iz matica RH (rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice) moguće je naručiti preko Veleposlanstva. Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci.