Putni list

Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Izdaje ga veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku s tim da se može izdati najduže do 30 dana.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • identifikacijsku ispravu
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • 2 fotografije
  • ako se radi o gubitku ili krađi putovnice - potvrda o gubitku ili krađi koje izdaje australska nadležna institucija

Osoba mora dokazati svoj identitet, ako su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem dvaju hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome dati izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.