Prijava sklapanja braka


Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Australije sklopili brak mogu preko Veleposlanstva prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • izvornik vjenčanog lista  iz nadležnog australskog matičnog ureda ili kopiju ovjerenu kod javnog bilježnika, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik
  • izvornike identifikacijskih isprava oba supružnika
  • izvornike rodnih listova oba supružnika
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika
  • dokaz o reguliranom statusu boravka u Australiji ili australsku vozačku dozvolu
  • popunjeni obrazac „Prijava braka“ (dostupan u rubrici Obrasci)

Ukoliko se ujedno traži i dostava izvatka iz hrvatske matice vjenčanih potrebno je ispuniti obrazac „Zahtjev za dostavu Domovnice/IMR/IMV“.