Prebivalište

Informacije o odjavi/prijavi prebivališta u Hrvatskoj (PDF)

Vlada Republike Hrvatske 27. prosinca 2013. donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu kojom se rok za prijavu i odjavu prebivališta produžuje do 29.12. 2014. godine.