Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Izdaje se s rokom važenja od 5 godina (osobama mlađim od 21 godina) ili s rokom važenja od 10 godina (osobama starijim od 21 godina).
Ne postoji mogućnost za upis djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika. Djeci kao i svim ostalim osobama mlađim od 21 godina izdaje se vlastita putovnica s rokom važenja od 5 godina.

Građani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice podnose nadležnom diplomatsko-konzularnom uredu Republike Hrvatske na čijem području neprekidno borave dulje od tri mjeseca.

Za maloljetne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnose oba roditelja ili jedan od roditelja uz pismenu suglasnost drugog roditelja.

Ako se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni ili ako iz nekih drugih razloga roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, zahtjev podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda ili nadležnog tijela za poslove starateljstva.

Zahtjev za izdavanje putovnice za poslovno nesposobne osobe podnosi zakonski zastupnik uz pismeno predočenje odluke nadležnog tijela

Zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi se osobno u prostorijama Veleposlanstva RH u Canberri ili za vrijeme održavanja konzularnih dana u Novom Zelandu.
 

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih se fizički ne bi poništilo)
  • jednu fotografiju veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za biometrijsku putovnicu)
  • domovnicu i rodni list (ako se zahtjev za putovnicu podnosi po prvi put)
  • dokaz o legalnom boravku na području Australije odnosno Novog Zelanda (dokaz o posjedovanju valjane vize, odnosno predočiti australsku ili novozelandsku putovnicu u slučaju osoba s dvojnim državljanstvom)
  • dokaz o identitetu (ukoliko je putovnica istekla odnosno ukoliko se zahtjev postavlja prvi put)

Roditelji ili zakonski skrbnici predaju zahtjev za djecu, a djeca starija od 12 godina dužna su biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva zbog potpisa i izuzimanja otisaka prstiju.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego što brak bude upisan u maticu rođenih i maticu vjenčanih u RH.