Ovjera potpisa i nadovjera (legalizacija) isprava


Veleposlanstvo RH u Canberri  izvršava ovjere potpisa državljana RH (uz njihovu osobnu nazočnost i predočenje valjane hrvatske identifikacijske isprave: hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.

Za nadovjeru australskih javnih isprava (npr. rodni list, vjenčani list, smrtni list) potrebno je pribaviti od australskog nadležnog tijela (Department of Foreign Affairs and Trade) pečat „Apostille“, kako bi ovjereni dokument bio formalno ispravan za upotrebu u pravnom prometu u Republici Hrvatskoj.