Opće konzularne informacije

Radno vrijeme konzularnog ureda Veleposlanstva za rad sa strankama:

radno vrijeme Konzularnog ureda veleposlanstva za rad sa strankama je svaki dan, prema dogovoru, te utorak i četvrtak od 10 do 13 sati.

Konzularno područje za koje je nadležno Veleposlanstvo RH u Canberri:

  • Teritorij australskog glavnog grada (Australian Capital Territory - ACT);
  • Područja New South Walesa – gradovi Queanbeyan, Cooma, Yass i Batemans Bay;
  • Novi Zeland

Adresa:
Embassy of the Republic of Croatia
14 Jindalee Crescent
O'Malley ACT 2606
Australia

e-mail: croemb.canberra@mvep.hr
telefon: +61 2 6286 6988
fax: +61 2 6286 3544

Konzularno područje Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Sydneyu obuhvaća New South Wales, Queensland i Northern Territory.

Konzularno područje Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu obuhvaća Victoriju, South Australiju i Tasmaniju.

Konzularno područje Konzulata Republike Hrvatske u Perthu obuhvaća Western Australiju.


PRISTOJBE
Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04 i 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60,08, 62/08, 30/09 i 20/10), tarifni brojevi (TB) od 74 do 101. Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja poslovne godine.

Plaćanje svih konzularnih pristojbi se odvija isključivo putem uplate na bankovni račun Veleposlanstva u bilo kojoj poslovnici „Commonwealth Bank of Australia“ (uplatu nasloviti na Embassy of the Republic of Croatia, a kao „reference“ staviti svoje ime).


VOJNA OBVEZA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Svi muškarci u dobi od 18 do 30 godina su vojni obveznici. Stoga postoji obveza, pri doseljenju u Australiju ili Novi Zeland, izvršiti prijavu u vojnu evidenciju najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske. Molimo da se za dostavu potrebnih obrazaca obratite telefonskim putem najbližem DKP-u te popunjeni obrazac dostavite na adresu nadležnog diplomatsko-konzularnog ureda RH.


KAKO IZ INOZEMSTVA PLATITI HRVATSKI POREZ, UPRAVNU PRISTOJBU, KAZNU ILI SL.
Porez u Hrvatskoj, upravnu pristojbu, taksu, kaznu ili sl. može se iz inozemstva uplatiti bankovnom doznakom u kunama i eurima na račun Ministarstva financija Republike Hrvatske (MFRH), i to na slijedeći način:

  • plaćanje kazni, taksa, upravnih pristojbi i sl.
    Na deviznoj uplati navesti devizni račun MFRH broj: 2500-978-3205991 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, SWIFT CODE: ZABA HR 2X. U rubrici svrha (razlog uplate) na doznaci obavezno navesti broj žiro-računa i poziv na broj koji su navedeni u primljenom rješenju.Na kunskoj uplati navesti kunski račun MFRH broj: 2440-191-3205991. Sve ostalo isto kao i za deviznu uplatu.
  • plaćanje porezne obaveza, 
    Ako se devizno ili kunski izmiruje porezna obaveza prema Državnom proračunu također treba navesti sve isto kao što je navedeno u točki I. osim što treba izmijeniti matični broj komitenta, tj. umjesto broja 3205991 (MFRH) treba upisati 0538108 (i navesti ime porezne uprava i područnog ureda kako je navedeno u primljenom rješenju).